Page 1 - CODEMA EQUIPMENT 03_2021 NL
P. 1

DENTAL MA GA ZINE

        AXEOS
        Ervaar het verschil!

        Axeos – het specialistische 2D/3D-systeem met
        een groot beeldvolume (tot Ø 17 x 13 cm) en hoge
        beeldkwaliteit, voor praktijken met een breed aanbod
        van behandelingen. Naast de hoogwaardige beeld-
        kwaliteit en het op maat aan te passen volume in 3D,
        is de Axeos volledig geoptimaliseerd voor het vergroten
        van het patiëntcomfort. Bekroond ontwerp met geïnte-
        greerde opbergruimte en omgevingslicht.                        CONTACTEER
                                                  ONS VOOR MEER
                                                   INFO EN ONZE
                                                   BESTE PRIJZEN!


        Klinisch vertrouwen S     limme verbindingen       Exceptionele ervaring
        •  Vier verschillende volumes, van  •  Sidexis 4, verbindt zich aan meer  •  Nieuw EasyPad voor intuïtief gebruik
          Ø 5 x 5,5 cm tot Ø 17 x 13 cm.    dan 200 Praktijk Management    met zelfverklarende symbolen.
        •  DCS - Direct Conversion Sensor   software systemen.   •  PIA – Patient Positioning & Image Assistant.
          voor de fijnste details.  •  Sidexis 4 integreert naadloos met    Intelligente aanpassing van de hoogte voor
        •  Intelligente Low Dose voor 3D    meerdere software programma’s voor    kortere wachttijden. Gepatenteerde auto-
          beelden aan een zo lage dosis zoals    behandelplanning SICAT® Implant,    matische positionering voor reproduceerbare
          2D beelden.          SICAT® Endo, SICAT® Function en    beeldkwaliteit.
        •  HD beeldkwaliteit met een resolutie    SICAT® Air.   •  Geïntegreerde opbergruimte met omgevings-
          tot 80μm.         •  PACS en RIS connectiviteit voor inte-   licht voor stockage van toebehoren.
        •  Optionele ceph-arm links of rechts,    gratie in het ziekenhuisnetwerk, compa-
          ook achteraf nog mogelijk.   tibel met DICOM Worklist en DICOM
                         Printers.
                                               Ontdek ook
                                               de nieuwe

                                               Orthophos
                                                 familie
       Orthophos E  2D       Orthophos S 2D of 3D   Orthophos SL 2D of 3D
       Het betrouwbare instapmodel Het betrouwbare all-round  Het high-end toestel met de
       voor kostenbewuste praktijken  toestel met een kompleet  hoogste beeldkwaliteit voor
       voor een veilige stap in de  gamma aan 2D en 3D voor- praktijken die de laatste techno-
       wereld van de digitale beeld- zieningen, geoptimaliseerd  logieën willen en voor zij die
       vorming.           voor de dagelijkse taken in  méér willen.
                     de praktijk.


               CODEMA NV - Kor trijk/Genk - customer.ser vice@codema.be
   1   2   3   4   5   6